AZtestPro - Hệ thống thi trắc nghiệm tập trung

AZtestPro - Hệ thống thi trắc nghiệm tập trung

Hệ thống tổ chức thi trắc nghiệm tập trung, sử dụng trong các kỳ thi chung của trường học, trung tâm đào tạo, dạy nghề,... theo hướng dẫn của bộ Giáo dục và đào tạo

AZtestPro - Đặc tính nổi bật

  • Hệ thống tổ chức thi trắc nghiệm tập trung trên máy tính hoặc các thiết bị điện thoại thông minh được công ty TNHH phát triển và dịch vụ nguồn mở Thuận Đức nghiên cứu và phát triển.
  • Cho phép tổ chức thi và quản lý thí sinh theo danh sách kỳ thi, môn thi, phòng thi. Thí sinh dễ dàng làm bài với các thao tác đơn giản, không cần có kiến thức chuyên sâu về sử dụng máy tính.
  • Hỗ trợ tối đa cho người quản trị trong việc lập lịch thi, danh sách dự thi theo phòng ban, xếp phòng thi.
  • Kiểm tra, giám sát, theo dõi lịch sử thi của các tài khoản trên hệ thống, đảm bảo tính minh bạch trong khâu tổ chức và đánh giá kết quả của thí sinh.
  • Có thể dễ dàng triển khai trên mạng internet cũng như mạng nội bộ. Không yêu cầu phần cứng, phần mềm ở mức độ cao.
  • Có cơ chế bảo mật cao, hệ thống tự động sao lưu định kỳ đảm bảo tính an toàn dự liệu trong các sự cố bất khả kháng.

1. Quản trị hệ thống trắc nghiệm

1.1. Tạo ngân hàng câu hỏi

- Với AZtestPro, ngân hàng câu hỏi được nhập bởi cán bộ được phân quyền theo từng môn học, được phân loại theo môn thi và thể loại câu hỏi, hỗ trợ nhập tất cả các định dạng kí tự thông dụng trong các công thức toán, vật lý, hóa học...vv.
- Ngân hàng câu hỏi sẽ được phân loại theo các mức độ nhận biết, thấu hiểu, vận dụng dễ dàng cho giáo viên trong việc xây dựng ma trận đề thi.
ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm
Giao diện ngân hàng câu hỏi

1.2. Xây dựng cấu hình đề thi

AZtestPro cho phép giáo viên xây dựng cấu hình chọn sẵn cho các đề thi theo cấu trúc ma trận đề thi bao gồm: Thời gian làm bài, số câu hỏi trong đề, thang điểm, số câu hỏi tương ứng với từng loại câu

1.3. Xây dựng ngân hàng đề thi

Một trong những chức năng nổi bật của AZtestPro là khả năng tạo ngân hàng đề thi dựa trên cấu hình đề thi bạn đã chọn. Sau khi tạo mã đề gốc hệ thống sẽ bốc ngẫu nhiên các câu hỏi theo cấu hình đề thi và trộn lẫn bất quy tắc để tạo ra các mã đề thi tương tự.
giao diện ngân hàng đề thi
Giao diện quản lý ngân hàng đề thi

1.4. Xếp phòng thi

Hệ thống cho phép thiết lập danh sách các phòng thi, số lượng thí sinh tham gia mỗi phòng trong đợt thi.

1.5. Nhập và in danh sách thí sinh theo phòng thi

Hệ thống hỗ trợ nhập và in danh sách thí sinh dự thi theo phòng

1.6. Kết quả bài thi

Tùy theo cách chọn của giáo viên mà kết quả thi, xếp loại của thí sinh có thể hiển thị ngay sau khi bấm nút nộp bài hoặc kết thúc đợt thi, bao gồm : Điểm, xếp loại, thời gian làm bài, số câu đúng, số câu sai, số câu bỏ qua.....

2. Khu vực dành cho thí sinh dự thi

2.1. Danh sách đề thi đang mở

- Danh sách hiển thị các đề thi mà thí sinh được phép thi, thí sinh không thể thấy được đề thi của người khác, hay của các phòng thi khác.
- Hệ thống cho phép các đề thi hiển thị theo danh mục, bao gồm các thông tin cần thiết cho mỗi đề thi:Tên đề thi, thời gian mở đề thi, tên môn thi, tên phòng thi.....

2.2. Giao diện làm bài

Giao diện làm bài hiển thị trên trang với thiết kế đơn giản giúp học sinh dễ tập trung, gồm danh sách các câu hỏi, nội dung và các đáp án cho học sinh lựa chọn, bộ đếm ngược thời gian, họ tên và thông tin về tài khoản….
giao diện làm bài thi
Giao diện làm bài thi của thí sinh

ĐƠN VỊ PHÁT TRIỂN - THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VÀ DỊCH VỤ NGUỒN MỞ THUẬN ĐỨC
Địa chỉ: Số 161 Tôn Thất Thuyết, phường 5, TP.Đông Hà, Quảng Trị
Điện thoại: 02336 270 610             Hotline: 0905 908 430
Email: contact@tdfoss.vn               Website: https://tdfoss.vn