Free

/ tháng

 • 50M dung lượng
 • KHÔNG sử dụng tên miền riêng
 • 01 tài khoản quản trị
 • KHÔNG import câu hỏi từ MS Word
Đăng ký

CaNhan

250.000đ

/ tháng

 • 250M dung lượng
 • ĐƯỢC sử dụng tên miền riêng
 • 01 tài khoản quản trị
 • ĐƯỢC import câu hỏi từ MS Word
Đăng ký

TrungTam

500.000đ

/ tháng

 • 500M dung lượng
 • ĐƯỢC sử dụng tên miền riêng
 • 03 tài khoản quản trị
 • ĐƯỢC import câu hỏi từ MS Word
Đăng ký

TruongHoc

2.000.000đ

/ tháng

 • 1G dung lượng
 • ĐƯỢC sử dụng tên miền riêng
 • 12 tài khoản quản trị
 • ĐƯỢC import câu hỏi từ MS Word
Đăng ký

DoanhNghiep

3.000.000đ

/ tháng

 • 500M dung lượng
 • ĐƯỢC sử dụng tên miền riêng
 • tài khoản quản trị
 • ĐƯỢC import câu hỏi từ MS Word
Đăng ký