Diễn đàn


Tiếp nhận những nhận xét, góp ý của thành viên để tăng cường hiệu quả hoạt động cho AZtest

Mới nhất: Mất một phần ảnh công thức latex.

Đăng bởi hieplqdd, 2 năm trước

Chuyên mục dành cho hỏi đáp liên quan đến việc sử dụng AZtest. Nếu bạn cần hỗ trợ, hãy đăng câu hỏi tại đây!

Mới nhất: Tạo thành viên

Đăng bởi nvbinhit, 2 năm trước

Diễn đàn chia sẽ kinh nghiệm sử dụng hệ thống thi trắc nghiệm trực tuyến AZtest
Chuyên mục ghi nhận lỗi của AZtest. Nếu phát hiện các lỗi liên quan đến AZtest, vui lòng báo lỗi tại đây.

Mới nhất: Đáp án không thay đổi vị trí và Hiển thị lời giải

Đăng bởi nvtien, 2 năm trước