Đăng ký sử dụng: Gói giao diện dùng cho các trung tâm muốn thay đổi mẫu thiết kế so với giao diện mặc định

Mã sản phẩm: Giao diện trắc nghiệm cho VIP
Thông tin cá nhân
Chúng tôi sẽ gửi đến e-mail của bạn các thông tin cần thiết: Link kích hoạt website, tài khoản, mật khẩu nên bạn cần nhập chính xác email; Khi đăng ký xong:
- Thư có thể đến hộp thư của bạn chậm, Nếu không thấy thư ngay hãy kiểm tra lại hộp thư sau khoảng 2 phút.
- Nếu không tìm thấy email, bạn nên kiểm tra hòm thư spam, nếu thư trong hòm thư spam thì bạn đánh dấu "Không phải thư spam"
- Để chắc chắn hơn, bạn nên thêm địa chỉ email contact@aztest.vn vào danh bạ, Gmail sẽ không đánh dấu spam cho các email có trong danh bạ
Thông tin site
Nếu bạn sử dụng tên miền riêng, đăng ký sử dụng sudomain sau đó liên hệ lại chúng tôi để được kích hoạt tên miền của bạn