Hướng dẫn quản trị hệ thống trắc nghiệm AZtest

Thêm hình ảnh minh họa cho đề thi


Trong quá trình thêm đề thi, khi nhập các thông tin dữ liệu cho đề thi, tại ô hình ảnh (1): 
 • Kích chọn ở biểu tượng (2) để thêm hình ảnh.
 • Kích chọn ở biểu tượng (3) để chọn vị trí hiển thị ảnh.
  • Không hiển thị: ảnh minh họa không hiển thị trên trang.
  • Bên trái phần mở đầu: ảnh minh họa sẽ hiển thị phía bên trái phần mở đầu.
  • Bên dưới phần mở đầu: ảnh minh họa sẽ hiển thị phía bên dưới phần mở đầu.
Selection 057


 Sau khi nhấn vào biểu tượng (2), giao diện xuất hiện dưới dạng:
 
Selection 003

- Nhấn chọn kiểu upload

1. Nếu chọn upload từ máy tính.

Thực hiện lần lượt theo các bước: 
 • Chọn ổ đĩa, thư mục chứa ảnh đó (1)
 • Chọn ảnh minh họa (2)
 • Nhấn chọn open (3)
Selection 005


2. Nếu chọn upload file từ internet.

- Nhập URL file (1): Nhập địa chỉ của ảnh minh họa
- Nhập chú thích cho hình (2): Nhập chú thích cho hình ảnh
- Nhấn upload file (3).
 
Selection 036