Khóa copy và paste ở khu vực làm bài

Khóa copy và paste ở khu vực làm bài

Để phòng chống gian lận trong lúc làm bài thi, AZtest cung cấp thêm tính năng Tắt Copy/Paste. Tính năng này ngăn chặn các cá nhân trong lúc làm bài thực hiện việc copy câu hỏi tìm kiếm kết quả, đáp án cho câu hỏi.

Để kích hoạt tính năng này, truy cập ACP / Trắc nghiệm / Cấu hình (menu ngang), tìm và tích chọn Tắt Copy/Paste. Nhấn Cập nhật để lưu lại thiết lập.

tat copy

Mở trang làm bài thi để xem kết quả, lúc này, menu chuột phải đã bị khóa không thể click