Hướng dẫn quản trị hệ thống trắc nghiệm AZtest

Tạo đề thi trắc nghiệm hoàn chỉnh


AZtest là hệ thống tạo lập website thi trắc nghiệm trực tuyến được cộng đồng giáo viên ở Việt Nam sử dụng phổ biến hiện nay. Với AZtest, người dùng có thể dễ dàng sở hữu một website tổ chức ôn tập, thi trắc nghiệm trực tuyến hoàn toàn miễn phí, độc lập, được cá nhân hóa theo yêu cầu của người quản trị.

Sau đây, AZTest sẽ hướng dẫn bạn cách tạo đề thi trắc nghiệm hoàn chỉnh. Trước khi bước vào không gian tạo đề, bạn hãy đảm bảo đã đăng ký khởi tạo tài khoản TẠI ĐÂY. Trong quá trình tạo đề thi trắc nghiệm, có bất kỳ thắc mắc nào bạn có thể liên hệ hotline 0905.908.430 để được giải đáp 24/7.

Trước khi bắt đầu, bạn hãy chắc chắn đã thiết lập các dữ liệu cần thiết tại Các thiết lập ban đầu

1. Tạo đề thi

1.1. Tạo đề thi

Bạn cần đăng nhập vào khu vực quản trị trước khi sử dụng tính năng này. Thông tin tài khoản đã được gửi qua email khi bạn đăng ký dịch vụ.
 • Trên giao diện quản trị, truy cập Trắc nghiệm, chọn menu Đề thi (1)
Selection 004
 
 • Chọn Thêm đề thi (2)
 • Nhập đầy đủ thông tin (các trường có dấu sao bắt buộc phải nhập)
  • Tên gọi đề thi (1):  Nhập tiêu đề cho đề thi
  • Liên kết tĩnh (2): Cấu hình liên kết URL cho đề thi, phần này sẽ tự động tạo sau khi nhập xong Tên gọi đề thi, bạn có thể sửa lại hoặc không
  • Chủ đề (3): Chọn chủ đề cho đề thi. (Cần có ít nhất chủ đề trước khi thêm đề thi)
  • Hình ảnh (5): Chọn ảnh đại diện cho đề thi (hiển thị trên danh sách)
  • Giới thiệu (6): Mô tả ngắn gọn về nội dung đề thi
  • Nội dung (7): Nhập nội dung mô tả chi tiết cho đề thi
  • Nhóm tham gia thi (8): Chọn nhóm thành viên được phép thực hiện đề thi này
  • Nhóm được bình luận (9): Nhóm thành viên được phép bình luận trong trang xem chi tiết đề thi
  • Nhóm xem đáp án sau bài làm (10): Nhóm thành viên được phép xem đáp án sau khi làm bài.
Giao diện thêm đề thi mới
Giao diện thêm đề thi mới

- Nhập tương tự cho các thông tin tiếp theo:

 • Chọn hình thức kiểm tra (1)
  • Tự luyện: Đề thi cho phép một thành viên thi nhiều lượt, mỗi lượt thi hệ thống sẽ tự động thay đổi vị trí các câu hỏi và đáp án. Mỗi lượt thi đều chấm điểm.
  • Chấm điểm: Đề thi chỉ cho phép mỗi thành viên thi một lượt và được chấm điểm. Phương án này phù hợp với việc tổ chức các kỳ thi để lấy kết quả thi.
 • Số lượng câu hỏi (2): Nhập số lượng câu hỏi cho đề thi
 • Thang điểm (3): Nhập thang điểm cho đề thi
 • Thời gian làm bài (4): Nhập thời gian làm bài cho đề thi, thời gian tính bằng đơn vị phút.
 • Số câu hỏi trên trang (5): Nhập số câu hỏi hiển thị trên một trang, nếu không muốn phân trang thì nhập 0, hệ thống sẽ tự động phân trang.
 • Phương thức nhập câu hỏi (6):
  • Nhập câu hỏi mới: Sau khi thêm đề thi thành công, hệ thống sẽ chuyển bạn đến giao diện nhập nội dung câu hỏi
  • Nhập từ Microsoft Word: Sau khi thêm đề thi thành công, hệ thống sẽ chuyển bạn đến giao diện nhập nội dung từ file Word
 • Tích chọn các tính năng mở rộng cho đề thi (7): 
  • Hiển thị ngẫu nhiên câu hỏi và đáp án: Sau mỗi lượt thi, các câu hỏi sẽ được hiển thị ngẫu nhiên, các đáp án sẽ ngẫu nhiên thay đổi vị trí.
  • Hiển thị xếp loại sau làm bài: Sau khi nộp bài, hệ thống căn cứ vào kết quả và xếp loại bài thi của bạn. Bạn cần cấu hình xếp loại để hiển thị đúng tiêu chí này.
  • Lưu lịch sử làm bài: Hệ thống tự động lưu lại lịch sử thi của thành viên
  • Cho phép làm lại bài: Cho phép thành viên có thể làm lại bài thi
  • Cho phép in đề: Hệ thống sẽ in đề thi trực tiếp
Giao diện thêm đề thi mới
Giao diện thêm đề thi mới

- Nhấn chọn Cập nhật (8) để hoàn tất.

1.2. Thêm câu hỏi

Sau khi cập nhật, giao diện trang xuất hiện câu hỏi:
 • Loại câu hỏi (1): Nhấn chọn loại câu hỏi
  • Câu hỏi trắc nghiệm: Câu hỏi với các đáp án cho sẵn, học sinh chọn ra các đáp án đúng, mỗi câu hỏi có thể có một hoặc nhiều đáp án đúng.
  • Câu hỏi nối: Dạng câu hỏi điền vào chổ trống.
  • Câu hỏi chung: Loại câu hỏi gồm câu hỏi và đoạn văn bản đọc hiểu. Học sinh dựa vào đoạn văn bản đề chọn câu trả lời cho câu hỏi.
 • Tiêu đề (2): Nhập tiêu đề chính là nội dung câu hỏi.
 • Danh sách câu hỏi (3): Danh sách các câu hỏi của đề thi. Câu hỏi đã nhập nội dung sẽ có màu xanh (4), câu chưa nhập nội dung có màu đỏ. Các câu hỏi này có thể xóa (5).
Giao diện soạn thảo câu hỏi
Giao diện soạn thảo câu hỏi

Đáp án:
 • Trình bày đáp án (1):
  • Chia đều hai cột: Các đáp án sẽ được chia đều thành 2 cột.
  • Các đáp án trên một hàng: Tất cả các đáp án của câu hỏi sẽ được trình bày trên một hàng
  • Mỗi đáp án một hàng: Mỗi đáp án của câu hỏi nằm tách biệt trên một hàng.
 • Sử dụng editor cho nội dung đáp án (2): Trong trường hợp đáp án câu hỏi có sử dụng hình ảnh, định dạng văn bản,...thì bạn tích chọn Sử dụng editor cho nội dung đáp án (2), khung soạn thảo sẽ được chuyển sang dạng trình soạn thảo văn vản.
 • Thêm đáp án (3): Sau khi nhập nội dung đáp án A, bạn nhấn chọn thêm đáp án để thêm đáp án B, C.... Hệ thống không giới hạn số lượng các đáp án được tạo. Bạn cần chọn ít nhất một đáp án đúng (4) cho câu hỏi, một câu hỏi có thể có nhiều đáp án đúng.
 • Cập nhật (5): Nhấn nút Cập nhật (5) để lưu câu hỏi. Bạn sẽ được tự động chuyển sang câu hỏi tiếp theo để tiếp tục soạn thảo.
 
Giao diện soạn thảo đáp án

- Quá trình này lặp đi lặp lại cho các câu hỏi và kết thúc sau khi hoàn thành câu hỏi cuối cùng.

Lưu ý: Đề thì được xem là hợp lệ (có thể làm bài) khi số lượng câu hỏi nhập vào bằng với số lượng câu hỏi của đề thi.

2. Quản lý đề thi

Chọn menu Đề thi, các đề thi đã có xuất hiện với các thông tin:

 • Tìm kiếm (1): Nhập từ khóa và chủ chủ đề tìm kiếm một đề thi trong kho đề thi của bạn.
 • Tên gọi đề thi (2): Tên gọi của đề thi mà bạn đã nhập trước đó.
 • Hình thức kiểm tra (3): Hình thức kiểm tra của đề thi tương ứng.
 • Số câu hỏi (4): Số lượng câu hỏi trên đề thi.
 • Thang điểm (5): Thang điểm của đề thi.
 • Thời gian làm bài (6): Thời gian làm bài của đề thi.
 • Hoạt động (7): Đề thi vấn được sử dụng.
 • Quản lý (8): Cho biết số câu hỏi của đề và lịch sử thi của đề tương ứng.
 • Liên kết sửa, xóa đề thi (9)
Giao diện quản lý đề thi
Giao diện quản lý đề thi
Ngoài ra, bạn có thể tham khảo Tài liệu hướng dẫn của AZTest để được giải đáp tất cả các thông tin thắc mắc trong quá trình tạo đề.