Hướng dẫn quản trị hệ thống trắc nghiệm AZtest

Cấu hình đề thi vào nhóm các đề thi liên quan


1. Nhóm đề thi liên quan là gì? 

Nhóm đề thi liên quan là tập hợp những đề thi được hiển thị cùng nhau nói về một chủ đề, vấn đề nào đó.
Ví dụ: Đến trước kỳ thi tốt nghiệp THPH 2017, chúng ta sẽ tạo ra một nhóm đề thi liên quan là Ôn tập thi tốt nghiệp THPT 2017 và đưa tất cả đề thi nói về việc ôn thi tốt nghiệp THPT 2017 vào nhóm này.  Lúc này, khi học sinh đang làm một trong các bài thi thuộc nhóm đề liên quan này, họ cũng sẽ được thấy các gợi ý về các đề khác để ôn tập tốt hơn.

2. Hướng dẫn đưa một đề thi vào nhóm liên quan.

2.1. Thêm nhóm đề thi liên quan

- Nhấn chọn menu Nhóm đề liên quan
- Nhập các thông tin vào các trường dữ liệu.
  • Tiêu đề (1): Nhập tiêu đề chính là tên sự kiện 
  • Liên kết tĩnh (2): Cấu hình liên kết URL cho sự kiện, phần này sẽ tự động tạo sau khi nhập xong Tiêu đề, bạn có thể sửa lại hoặc không.
  • Hình ảnh (3): Chọn ảnh đại diện cho sự kiện (hiển thị trên danh sách). Cách thêm hình ảnh (4) xem tại "Hướng dẫn thêm ảnh minh họa cho đề thi".
  • Từ khóa (5): Nhập từ khóa cho sự kiện, từ khóa này được hiểu là từ khóa sử dụng khi tìm kiếm
  • Nội dung (6): Mô tả ngắn gọn về sự kiện.
Selection 087


- Sau đó nhấn chọn Cập nhật (7) đề lưu lại.

2.2. Thêm đề thi vào nhóm đề thi liên quan

Khi Thêm đề thi tại Nhóm đề thi liên quan (1) bạn kích chuột ở biểu tượng (2) thì các nhóm đề thi liên quan trước đó sẽ xuất hiện, bạn chọn nhóm đề thi liên quan muốn liên kết.

Selection 088

2.3. Quản lí các đề thi theo nhóm liên quan.

- Khi nhấn chọn menu Nhóm đề thi liên quan, các đề trước đó đã được liên kết với nhóm này sẽ xuất hiện với các thông tin:

  • Tiêu đề (1): Tên của dòng sự kiện.
  • Mô tả (2): Mô tả ngắn gọn về dòng sự kiện.
Selection 085

- Các đề thi này có thể sửa hoặc xóa (3).