Hướng dẫn quản trị hệ thống trắc nghiệm AZtest

Thay đổi thông tin tài khoản


Sau khi đăng nhập (Hướng dẫn Đăng nhập, đăng xuất quản trị hệ thống), người quản trị hoàn toàn có thể thay đổi thông tin tài khoản của mình. AZtest cung cấp 2 khu vực giúp người quản trị có thể làm điều này.

1. Thay đổi thông tin tài khoản từ khu vực quản trị

Sau khi đã đăng nhập quản trị, bạn có thể thay đổi thông tin bằng cách truy cập module Tài khoản (1), trên danh sách tài khoản, chọn liên kết Sửa (2) tại vị trí tên đăng nhập của bạn. Ngoài ra, với quyền quản trị webiste, bạn cũng có thể thay đổi thông tin của các thành viên khác tại khu vực này.
thay đổi thông tin người quản trị aztest
Khu vực quản lý tài khoản, người quản trị có thể tự thay đổi thông tin tại đây

2. Thay đổi thông tin tài khoản từ khu vực thông tin thành viên trên website

AZtest cung cấp khu vực thông tin thành viên để thành viên có thể tự quản lý thông tin tài khoản của mình. Để thay đổi tài khoản, bạn cần đăng nhập vào tài khoản của mình với tư cách là thành viên. Tìm và click vào bất kỳ liên kết "Thành viên" nào bạn nhìn thấy trên website, liên kết này sẽ đưa bạn vào khu vực thông tin tài khoản.

Chú ý: bạn cần đăng nhập bằng tài khoản của mình trước khi vào khu vực này, nếu chưa đăng nhập, hệ thống sẽ dẫn bạn đến trang đăng nhập

Screenshot from 2018 07 07 14 46 19
Giao diện khu vực tài khoản thành viên

Click Thiết lập tài khoản để sửa thông tin thành viên
sửa thông tin thành viên aztest
Giao diện thay đổi thông tin thành viên