Quản lý chuyên mục tin tức


Hướng dẫn quản lý tin tức trên trang.

1. Thêm bài viết.

- Nhấn chọn moodun Tin tức
- Chọn moodun Thêm bài viết.
- Nhập các thông tin vào các trường dữ liệu bao gồm: 
 • Tiêu đề (1): Nhập tiêu đề cho bài viết
 • Liên kết tĩnh (2): cấu hình liên kết URL cho tiêu đề, phần này sẽ tự động tạo sau khi nhập xong Tiêu đề, bạn có thể sửa lại hoặc không.
 • Thuộc dòng sự kiện (3): Tích chọn hoặc nhập các nhóm tin có liên quan đến bài viết.
 • Hình ảnh minh họa (4): Chọn hình ảnh minh họa cho bài viết khi hiển thị trên trang.
 • Chú thích cho hình ảnh (5): Nhập chú thích cho hình ảnh minh họa.
 • Trình bày trong bài viết (6): Bạn chọn cách trình bày hình ảnh minh họa trong bài viết.
 • Không hiển thị: Hình ảnh minh họa không hiển thị trong bài viết.
 • Hiển thị bên trái phần mở đầu: Hình ảnh minh họa hiển thị ở bên trái phần mở đầu của bài viết.
 • Hiển thị dưới phần mở đầu: Hình ảnh minh họa hiển thị bên dưới phần mở đầu của bài viết.
 • Giới thiệu ngắn gọn (7): Nhập phần giới thiệu ngắn gọn cho bài viết.
 • Chuyên mục của bài viết (8): Bạn tích chọn chuyên mục cho bài viết
 • Các tag cho bài viết (9): Nhập 

Selection 038
 
 • Nội dung chi tiết (1): Nhập nội dung cho bài viết-
 • Nguồn tin (2): Nhập địa chỉ nguồn tin nếu sao chép bài viết.

Selection 009
- Bên góc trái, chú ý tích chọn các thông tin: Chuyên mục bài viết, nhóm tin...
Selection 010
- Tích chọn nhóm được phép thảo luận bài viết. 
- Chọn các tính năng mở rộng cho bài viết.
 • Hiển thị trên trang chủ: Bài viết được hiển thị trên trang chủ.
 • Cho phép xếp hạng: Xếp hạng thứ cho bài viết sau khi đăng
 • Cho phép gửi bài viết: Bài viết được phép gửi đi
 • Cho phép in bài viết: Bài viết được phép in trực tiếp
 • Cho phép lưu bài viết: Bài viết được phép lưu
 • Giữ bản quyền bài viết:
 • Mở liên kết nguồn tin (nếu có):
- Nhập tác giả bài viết ( không bắt buộc).
Selection 011

- Sau khi hoàn thành, nhấn chọn trạng thái cho bài viết.
 • Lưu bản nháp: Lưu bài viết dưới dạng bản nháp có thể chỉnh sửa hoặc xóa.
 • Chuyển duyệt bài:
 • Chuyển đăng bài: 
 • Đăng bài viết: Đăng bài viết lên website.
Selection 012

2. Quản lí tin tức.

- Khi nhấn chọn moodun Tin tức, giao diện xuất hiện Danh sách bài viết trên trang với các thông tin:
 • Tiêu đề (1): Tên bài viết.
 • Thời gian đăng (2): Thời gian đăng bài viết.
 • Người tạo (3): Người đăng bài viết.
 • Trạng thái (4): Trạng thái của bài viết.
 • Mục (5): Số lượt xem bài viết.
 • Mục (6): Số bình luận bài viết.
 • Mục (7): Số lượng tag bài viết.
Selection 055
- Các bài viết trên trang có thể sửa hoặc xóa (8).
- Có thể tìm kiếm một bài viết bất kì trong danh sách các bài viết bằng công cụ Tìm kiếm (9).