Kích hoạt module Tài nguyên


1. Module tài nguyên là gi?

- Module cho phép quản lý việc tải về các tài liệu từ hệ thống, phân quyền truy cập và tải về theo đối tượng người dùng cụ thể

2.  Module tài nguyên dùng để làm gì?

 • Quản lý Các tài liệu chuyên môn.
 • Quản lý Các văn bản, thông báo, quy định, nghị quyết của ban lãnh đạo, bộ ngành cấp trên.
 • Quản lý Các tài liệu học tập, các ấn phẩm báo chí nội bộ.
 • Quản lý Thư viện Giáo án điện tử. (quản lý tệp tin giáo án điện tử).
 • Quản lý Thư viện đề thi.
 • Quản lý Thư viện phần mềm.
  •     PM hỗ trợ GV
  •     PM hỗ trợ học tập
 • Quản lý Thư viện tài liệu.
  •     Văn bản
  •     Biểu mẫu
  •     Phần mềm tiện ích
  •     Tài liệu khác
Module cho phép quản lý với số thư viện không hạn chế, lượng chuyên mục không hạn chế, số văn bản không hạn chế, cho phép bổ sung theo yêu cầu thực tế mà không phụ thuộc vào lượng nội dung.

3. Kích hoạt module Tài nguyên.

- Đăng nhập hệ thống quản trị của site.
- Nhấn chọn Quản lí Module (1), chọn Thiết lập module mới (2)
Screenshot from 2017 09 29 16 15 05

- Lúc này web chuyển sang trang mới. Bạn kích chọn Thiết lập
Selection 018


- Nhập thông tin sửa module download;
 • Module (1): Giữ nguyên.
 • Tên gọi ngoài site (2): Xóa tên dowload nhập Tài liệu
 • Tên gọi khu vực quản trị (3): Nhập Tài liệu
 • Giao diện (4):
 • Giao diện cho Mobile (5): Chọn giao diện mobile theo cấu hình site.
 • Giá trị cho tiêu đề site (6): SEO (giá trị thẻ tiêu đề)
 • Mô tả (7): Nhập mô tả ngắn gọn về module.
 • Từ khóa tìm kiếm (8): Nhập từ khóa tìm kiếm cho module
Selection 019
 
 • Các nhóm được xem (1): Tích chọn các nhóm thành viên được xem module.
- Sau khi nhập xong nhấn chọn Thực hiện (2) để kích hoạt module Tài nguyên.
Selection 020