Hướng dẫn quản trị hệ thống trắc nghiệm AZtest

Quản trị hệ thống

Quản trị hệ thống

Các hướng dẫn về quản trị hệ thống, liên quan đến các vấn đề như cấu hình thông tin website, quản lý giao diện, quản lý ứng dụng, tài khoản thành viên,...

Quản trị module Trắc nghiệm

Quản trị module Trắc nghiệm

Các hướng dẫn chi tiết cho người dùng cơ bản, nhằm giúp người dùng dễ giàng làm chủ hệ thống thi trắc nghiệm trực tuyến trong thời gian ngắn nhất

Quản trị các module khác

Quản trị các module khác

Ngoài tính năng chính là tổ chức thi trắc nghiệm, AZtest còn cung cấp nhiều module chức năng khác giúp website của bạn phong phú và nổi bật hơn