Cách tạo đề thi trắc nghiệm Thì Hiện tại Tiếp diễn online trong tiếng Anh

Chủ nhật - 06/01/2019 23:32
Thì Hiện tại tiếp diễn là một phần kiến thức tiếng Anh quan trọng được dạy ở các cấp học. Đây là thì cơ bản tuy nhiên cần nắm vững thì tiếng Anh này mới có thể dễ dàng học được các thì tiếng Anh khác. Hãy cùng củng cố kiến thức thì Hiện tại tiếp diễn cho học sinh qua đề thi trắc nghiệm thì Hiện tại tiếp diễn online.
Thì hiện tại tiếp diễn
Thì hiện tại tiếp diễn

TỔNG HỢP KIẾN THỨC VỀ THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN

1. Cách sử dụng

Thì Hiện tại Tiếp Diễn được dùng để diễn tả:
 

STT Cách sử dụng Ví dụ
1 Một hành động đang xảy ra tại thời điểm nói
 
 • I am studying English now = Tôi đang học tiếng Anh lúc này

-> Nghĩa là tôi đang ngồi học tiếng Anh lúc nói câu này

 • She is doing the housework at the moment = Cô ấy đang làm việc nhà lúc này

-> Nghĩa là cô ấy đang làm việc nhà ngay tại thời điểm người nói nói câu này

2 Một hành động hoặc sự việc nói chung đang diễn ra nhưng không nhất thiết phải thực ra diễn ra ngay lúc nói  
 • He is reading Godfather. (You cannot borrow the book from him) = Anh ấy đang đọc quyển Bố già (Bạn không thể mượn quyển sách đó từ anh ấy đâu.

-> Nghĩa là anh ấy đã bắt đầu đọc quyển sách này từ vài hôm trước nhưng vẫn chưa đọc xong nên bạn chưa mượn được. Trong câu này, tại thời điểm nói anh ấy không phải đang đọc quyển sách này.

 • She is looking for a job = Cô ấy đang tìm việc

-> Không nhất thiết cô ấy đang tìm việc tại thời điểm nói, nhưng ý chính là cô    ấy đang trong quá trình tìm kiếm việc làm (sau khi ra trường hoặc sau khi thôi việc ở công ty cũ cho đến bây giờ)

3 Một hành động sắp xảy ra trong tương lai gần, thường là một kế hoạch đã lên lịch sẵn
 • They are visiting France next week = Họ sẽ thăm quan nước Pháp vào cuối tuần tới

   

 

 • They are flying to New York tomorrow. We bought the tickets yesterday = Chúng tôi sẽ bay sang New York vào ngày mai. Chúng tôi đã mua vé hôm qua rồi.

Một hành động thường xuyên lặp đi lặp lại gây sự bực mình hay khó chịu cho người nói. Cách dùng này được dùng với trạng từ “always”
 • He is always coming late = Anh ấy thường xuyên đến trễ (thể hiện sự bực mình)

 • She is always singing at midnight = Cô ấy thường xuyên hát vào giữa đêm (thể hiện sự khó chịu vì bị quấy rầy)

 
thi hien tai tiep dien 1
Tổng hợp kiến thức thì Hiện tại tiếp diễn

2. Dấu hiệu nhận biết

Thì Hiện tại tiếp diễn thường sẽ đi kèm với các trạng từ hoặc các cụm từ sau:

 • Now: bây giờ

 • Right now: ngay bây giờ

 • At the moment: lúc này

 • At present: Hiện tại

 • Look!: nhìn kìa!

 • Listen!: Nghe nào!

 • Keep silent!: hãy im lặng nào!

Ex:

 • I am not listening to music at the moment = Lúc này tôi đang không nghe nhạc

 • Keep silent! The baby is sleeping = Hãy im lặng! Em bé đang ngủ.

3. Cấu trúc

Cấu trúc của thì Hiện tại tiếp diễn được chia thành 3 thể:
a. Thể khẳng định

Nếu nhìn vào các ví dụ ở trên, chúng ta có thể nhận ra là, thể khẳng định của thì Hiện tại tiếp diễn được tạo thành bởi 2 thành phần là trợ động từ “to be” và động từ miêu tả hành động ở dạng V-ing.

Trợ động từ to be có 3 dạng là is, am, are và tùy vào chủ ngữ của nó:

 • I am (ngôi thứ nhất số ít)

 • You are (ngôi thứ hai số ít)

 • He is/She is/It is (ngôi thứ ba số ít)

 • We are (ngôi thứ nhất số nhiều)

 • You are (ngôi thứ hai số nhiều)

 • They are (ngôi thứ ba số nhiều)

Động từ miêu tả hành động thì sẽ phải ở dạng V-ing

 • Đối với hầu hết các động từ, dạng V-ing được hình thành dễ dàng bằng cách gắn -ing vào động từ nguyên mẫu.

 • cook = cooking

 • pull = pulling

 • dream = dreaming

 • sleep = sleeping

 • walk = walking

 • watch = watching

 • Tuy nhiên, khi động từ kết thúc bằng-e thì thì chúng ta sẽ bỏ e trước khi thêm -ing

 • write = writing

 • have = having

 • live = living

 • leave = leaving

 • Trừ các trường hợp đặc biệt sau

 • see = seeing (không bỏ -e)

 • be = being (không bỏ -e)

 • lie = lying (-ie ->ying)

 • tie = tying (-ie->ying)

 • Đối với các động từ có một âm tiết, hoặc có hai âm tiết và trọng âm ở âm thứ hai, và tận cùng có mẫu phụ âm - nguyên âm - phụ âm, chúng ta phải gấp đôi phụ âm cuối trước khi thêm -ing.

 • bet = betting

 • set = setting

 • sit = sitting

 • pat = patting

 • transfer= transferring

 • refer = referring

 • Các động từ kết thúc bằng -w, -x, -y, chúng ta không bao giờ gấp đôi các phụ âm cuối này.

 • play = playing

 • fix = fixing

 • throw = throwing

Vậy để  tạo thể khẳng định của thì Hiện tại tiếp diễn chúng ta cần thực hiện 2 bước:

 • Chuyển be thành is hoặc am hoặc are tùy theo chủ ngữ

 • Chuyển động từ thành dạng V-ing

Cấu trúc CHỦ NGỮ + IS/AM/ARE + V-ING
Tips

Thỉnh thoảng is, am, are được viết dính với chủ ngữ như sau

 • am -> ‘m.

Ex: I am -> I’m

 • is -> ‘s.

Ex: he is-> he’s, she is -> she’s

 • are -> ‘re.

Ex: you are -> you’re
Ví dụ  

She is playing the piano at the present = Cô ấy đang chơi piano bây giờ.

       be -> is vì chủ ngữ she là ngôi thứ ba số ít

       play -> playing (V-ing của play)

b) Thể phủ định
Thể phủ định của thì Hiện tại tiếp diễn vô cùng dễ dàng, bạn chỉ cần thêm not sau trợ động từ be là xong.
Cấu trúc CHỦ NGỮ + IS/AM/ARE + NOT + V-ING
Tips Thỉnh thoảng is not sẽ được viết tắt là isn’t, còn are not sẽ được viết tắt là aren’t
Ví dụ  

They aren’t watching the movie = Họ không có đang xem phim

      be -> are vì chủ ngữ they là ngôi thứ ba số ít

      watch ->watching (V-ing của Watch)

     not được thêm vào sau be để phủ định và được rút gọn vào aren’t

c) Thể nghi vấn

Thể nghi vấn được dùng để đặt câu hỏi. Trong tiếng anh có 2 dạng câu hỏi: câu hỏi có từ để hỏi và câu hỏi Yes/No.

Đối với câu hỏi có từ để hỏi (như what, who, where,..) bạn chỉ cần đảo trợ động từ be ra trước chủ ngữ và sau từ để hỏi.

TỪ HỎI +IS/AM/ARE + CHỦ NGỮ +V-ING

Ex: What are you doing? = Bạn đang làm gì vậy?

      be -> are vì chủ ngữ you là ngôi thứ hai số ít

      do ->doing (V-ing của do)

      are được đảo ra trước chủ ngữ you và sau từ để hỏi what.

 • Đối với câu hỏi Yes/No bạn chỉ cần đảo động từ tobe ra trước chủ ngữ

IS/AM/ARE + CHỦ NGỮ + V-ING

Ex:  Is he leaving? = Anh ấy đang đi khỏi đây à?

      be -> is vì chủ ngữ he là ngôi thứ nhất số ít

      leave-> leaving (V-ing của leave)

      is được đảo ra trước chủ ngữ he

BỘ ĐỀ THI MẪU: ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN ONLINE
Nhằm giúp bạn có thêm nguồn tham khảo chất lượng về cách tạo đề thi tiếng Anh cho thì Hiện tại tiếp diễn, AZtest đã biên soạn bộ đề thi mẫu: Đề thi trắc nghiệm thì Hiện tại tiếp diễn online.
Từ đề thi mẫu này bạn có thể tự tạo ra một ngân hàng đề thi khổng lồ, chất lượng không chỉ với thì Hiện tại tiếp diễn mà còn đối với các thì khác trong tiếng Anh.
Đề thi được biên soạn bởi AZtest gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm khách quan về bài tập liên quan đến thì Hiện tại tiếp diễn. Mỗi câu hỏi chỉ có một đáp án đúng và đề thi được thực hiện trong vòng 15 phút.
thi hien tai tiep dien 3
Bộ đề thi mẫu: Đề thi trắc nghiệm thì Hiện tại tiếp diễn online
Về số lượng câu hỏi cũng như thời gian làm bài bạn có thể tự cấu hình cho đề thi tùy thuộc vào mục đích của mình.
>>>Bạn có thể tham khảo đề thi tại đây
CÁCH TẠO ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN ONLINE
Việc tạo đề thi trắc nghiệm thì Hiện tại tiếp diễn online trên AZtest không hề khó khăn chút nào. Chỉ cần một và bước cơ bản bạn đã có thể có được một trang vừa tạo đề, vừa quản lý hết sức tiện ích.
Để có thể tạo được đề thi trên phần mềm AZtest đầu tiên bạn phải:
 • Đăng ký khởi tạo tài khoản
 • Chọn Trắc Nghiệm => Thêm đề thi, sau đó làm theo hướng dẫn của các trường
 • Sau khi đã có tài khoản, bạn hãy click vào khu vực dành cho quản trị để trực tiếp đăng bài
thi hien tai tiep dien 4
Điền đầy đủ các trường thông tin
Lưu ý:  Trước khi bắt đầu xây dựng nội dung, bạn cần xóa các dữ liệu mẫu. Đây chính là bước khởi đầu để bạn có thể tạo một đề thi trắc nghiệm hoàn chỉnh. Bạn có thể xem hướng dẫn Xóa dữ liệu mẫu tại đây: https://docs.aztest.vn/xoa-du-lieu-mau/.

Ngoài ra bạn có thể tìm hiểu thêm những tính năng vượt trội của AZtest tại đây.

Trong quá trình tạo đề thi, nếu gặp phải những khó khăn, vướng mắc bạn có thể liên hệ hotline: 02336 270 610 - 0905 908 430 hoặc nhắn tin tới fanpage https://www.facebook.com/aztest.vn/ để được tư vấn và hỗ trợ hoàn toàn miễn phí.

Hi vọng với bài viết trên đây, bạn đã có thể tạo được đề thi trắc nghiệm thì Hiện tại tiếp diễn.

>>>Xem thêm: Hướng dẫn học sinh học tốt ngữ pháp tiếng Anh lớp 8 - 9

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

AZtest là hệ thống tạo lập website thi trắc nghiệm trực tuyến do CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VÀ DỊCH VỤ NGUỒN MỞ THUẬN ĐỨC phát triển. Với AZtest, người dùng có thể dễ dàng sở hữu một website tổ chức ôn tập, thi trắc nghiệm trực tuyến hoàn toàn miễn phí, độc lập, được cá nhân hóa theo yêu cầu của người quản trị.

Liên hệ 02336.270.610 - 0905.908.430 (hotline 24/7) hoặc Fanpage https://fb.me/aztest.vn để được tư vấn trực tiếp bởi đội ngũ kỹ thuật viên của AZtest.

Bạn sẽ không bỏ lỡ bất kỳ bài viết nào từ AZtest, hãy để lại email ngay bên dưới!

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn