quyền admin

 Hỏi - đáp

admin cho mình hỏi khi mình lập một trang web của mình vô điều hành thấy mình chỉ điều hành chung là sao vậy, còn có một quyền điều hành tối cao thì người khác

Chào bạn. Với AZtest thì quyền cao nhất của site là Điều hành chung, tài khoản tối cao chỉ để AZtest truy cập khi cần xử lý, hỗ trợ một vấn đề nào đó về website của bạn thôi ạ.
Bạn cần đăng nhập để tham gia thảo luận