Yêu cầu đăng nhập thành viên khi làm bài

 Đề xuất - Góp ý

Tôi có 1 thắc mắc và 1 đề nghị:
1) Khi thí sinh vào làm đề thi thì yêu cầu đăng nhập trước khi làm đề không có? Nếu như thế thì rất khó quản lý.
2) Tôi đề nghị tách 2 tính năng tự đảo cầu hỏi và tự đảo đáp án ra thành 2 lựa chọn riêng. Vì cấu trúc đề như hiện nay đã thiết lập từ dễ đến khó, khi đảo câu hỏi sẽ gây mất cấu trúc này.

1) Khi thí sinh vào làm đề thi thì yêu cầu đăng nhập trước khi làm đề không có? Nếu như thế thì rất khó quản lý.

Cái này đã có nhé bạn. Nếu nhóm được tham gia thi là Tất cả hoặc khách thì không yêu cầu đăng nhập, còn nếu chọn các nhóm khác thì hệ thống sẽ chuyển về trang đăng nhập nếu là khách bạn nhé

2) Tôi đề nghị tách 2 tính năng tự đảo cầu hỏi và tự đảo đáp án ra thành 2 lựa chọn riêng. Vì cấu trúc đề như hiện nay đã thiết lập từ dễ đến khó, khi đảo câu hỏi sẽ gây mất cấu trúc này.

AZtest vừa sửa lại chổ này, bạn kiểm tra lại giúp mình nhé.

Xin cảm ơn bạn đã phản hồi.
Bạn cần đăng nhập để tham gia thảo luận