Để cái thời gian dính ở menu lúc kéo đề xuống

 Đề xuất - Góp ý

Cho em góp ý: BQT có thể để cái thời gian dính ở menu lúc kéo đề xuống. Như thế học sinh dễ xem thời gian làm bài trong lúc làm hơn ấy ạ.
Bạn cần đăng nhập để tham gia thảo luận