Diễn đàn

Hướng dẫn thêm biểu tượng "Gọi điện thoại" cho website

 Chia sẽ

Bạn muốn thêm icon điện thoại nổi bật trên website để thu hút sự chú ý của người dùng thì tìm hiểu kích hoạt block này của AZtest nhé.
 
Screenshot from 2017 12 27 11 32 56
Hình ảnh có hiệu ứng lan tỏa làm nổi bật nút gọi trên website


- Đăng nhập khu vực quản trị website (ACP) / Quản lý giao diện / Quản lý block
 
Screenshot from 2017 12 18 21 32 32

- Chọn Thêm block
 
Screenshot from 2017 12 18 21 34 54

- Thiết lập theo hình:
  • Nhập số điện thoại dùng để khách liên hệ (3)
  • Chọn vị trí hiển thị cho nút gọi (4)
  • Chọn khoảng cách lề đến nút gọi (5), (6)
Selection 043

- Chọn Áp dụng cho tất cả các moduleChấp nhận để hoàn tất
- Trở về trang chủ và xem kết quả nhé!
Bạn cần đăng nhập để tham gia thảo luận