Diễn đàn

Lỗi không hiện ảnh đại diện của thành viên

 Báo lỗi

Ban QT xem lại giúp cho lỗi này. Tôi tải ảnh đại diện lên nhiều thời điểm khác nhau mà không được. Link ảnh thì hiển thị vào nhưng không hiện ảnh.

Chào bạn, chúng tôi đã nhận được phản hồi từ bạn, kiểm tra xong sẽ thông báo bạn qua đây nhé.
Xin cảm ơn!

Chào bạn, bạn cho mình hỏi ảnh đại diện này ở đâu đó bạn?

Chào bạn, bạn mô tả rõ hơn chổ này giúp mình với ạ. Xin cảm ơn bạn nhiều.

Chào bạn, lỗi này đã được khắc phục, bạn kiểm tra lại nhé.
Xin cảm ơn bạn
Bạn cần đăng nhập để tham gia thảo luận