Diễn đàn

Lỗi khi dùng Latex chuyển đổi cổng thức trong file word

 Báo lỗi

Mình dùng chức năng import đề thi từ file word nhưng khi chuyển đổi cổng thức trong latex thì bị lỗi, không giống như đã hướng dẫn.

Link file word: Tải

Mong mọi người giúp đỡ.
 
123

Mình kiểm tra bằng file word bạn gửi kết quả cũng ra kết quả giống bạn, anh em kỹ thuật đang kiểm tra trường hợp này, có kết quả sẽ trả lời bạn qua đây nhé.

Đối với mỗi câu hỏi bạn thực hiện lần lượt các thao tác sau:

 • Đối với câu hỏi, tên câu tách với nội dung bằng dấu chấm (.) ví dụ Câu 1. Hãy cho biết...
 • Mỗi câu hỏi kết thúc bằng kí tự #
 • Ký tự đáp án nằm trong dấu ngoặc vuông  [ ], ví dụ: [A],   [B]
 • Đánh dấu đáp án đúng bằng số 1 trong dấu ngoặc vuông, sau ký tự đáp án, ví dụ  [A1]
 • Mỗi đáp án nằm ở 1 dòng và  kết thúc bằng dấu #
 • Mỗi câu hỏi và đáp án kết thúc bằng chữ END

File của bạn còn rất nhiều lỗi, bạn đọc lại quy tắc nhé. Bạn hãy test với 2 - 3 câu hỏi trước đã, đảm bảo đúng quy tắc, chừng nào đựoc hãy làm cho tất cả.
Đây là nội dung mẫu bạn có thể lấy để test
 

 Câu 1. Số x = -3 là nghiệm của bất phương trình nào?#

[A]. 5 – x < 1# 		

[B]. -3x + 1 < 4# 	

[C]. 4x -11 > x# 	  

[D1]. 2x – 1 < 3#

END

Câu 2. Tập nghiệm của bất phương trình \[3-x<0\]là?#

[A]. \[\left( -\infty ;3 \right)\]# 		

[B]. \[\left( 1;+\infty \right)\] #		

[C1]. \[\left( 3;+\infty \right)\]#		  

[D]. \[\left( -\infty ;1 \right)\]#

END

Câu 2. Tập nghiệm của bất phương trình \[3-x<0\]là?#

[A]. \[\sqrt{{{a}^{2}}+{{b}^{2}}}\] # 		

[B]. \[\left( 1;+\infty \right)\] #		

[C1]. \[\left( 3;+\infty \right)\]#		  

[D]. \[\left( -\infty ;1 \right)\]#

END

Câu 3. Số x = -3 là nghiệm của bất phương trình nào?#

[A]. $x\ne k\pi$# 		

[B]. $x\ne k2\pi $# 	

[C]. $x\ne \frac{\pi }{2}+k\pi $# 	  

[D1]. $x\ne \frac{\pi }{4}+k\pi $#

END

Em làm đúng như hướng dẫn xong bấm Toggle Tex mà vẫn như cũ. Anh đã test file em gửi chưa ạ?


Câu 1. Điều kiện xác định của hàm số $y=\frac{1}{\sin x-\cos x}$ là#

[A1]. $x\ne k\pi $	#

[B]. $x\ne k2\pi $ #

[C]. $x\ne \frac{\pi }{2}+k\pi $#

[D]. $x\ne \frac{\pi }{4}+k\pi $#

END

Câu 2. Phương trình : $\cos x-m=0$ vô nghiệm khi m là:#

[A]. $\left[ \begin{align}

 & m<-1 \\ 

 & m>1 \\ 

\end{align} \right.$#

[B1]. $m>1$#

[C]. $-1\le m\le 1$#	

[D]. $m<-1$#

END

Câu 3. Tập xác định của hàm số $y=\cos \sqrt{x}$ là#

[A]. $\left( 0\ ;\ +\infty \right)$#	

[B]. $\left[ 0\ ;\ +\infty \right)$# 	

[C]. $R$#	

[D]. $R\backslash \left\{ 0 \right\}$#

END

Câu 4. Phương trình : $\sin 2\text{x}=\frac{-1}{2}$ có bao nhiêu nghiệm thõa : $0<x<\pi $#

[A]. 1#	

[B]. 3#

[C]. 2#

[D1]. 4#

END

Câu 5. Phương trình : ${{\cos }^{2}}2x+\cos 2x-\frac{3}{4}=0$ có nghiệm là:#

[A]. $x=\pm \frac{2\pi }{3}+k\pi $#	

[B1]. $x=\pm \frac{\pi }{3}+k\pi $#	

[C]. $x=\pm \frac{\pi }{6}+k\pi $#	

[D]. $x=\pm \frac{\pi }{6}+k2\pi $#

END

Đúng nó phải như thế này đây bạn, cái này mình chuyển từ file của bạn ý. Ở câu 2 bị lỗi gì không ghi lại được đáp án, cứ tạm thời thêm thủ công.

Đúng rồi a. Nhưng em xóa câu 2 đi,  4 câu còn lại em thêm vào vẫn bị lỗi.

Bạn copy 5 câu mình gửi trên không được à?

Không được a. 

Có cách nào chỉnh sửa không a? Công thức trong ấy gõ bằng latex mà a

Cái latex này vẫn chưa có cách sửa à anh em 

Uk tính năng này mới chiều nay anh em kỹ thuật bàn lại, sẽ nghiên cứu phát triển hướng khác ít lỗi và dễ sử dụng hơn.

AZtest đã cập nhật lại tính năng import từ word, đọc qua tài liệu nhé https://aztest.vn/tai-lieu/quan-tri-module-trac-nghiem/nhap-cau-hoi-tu-microsoft-word.html

Cái chỉnh sửa macro nó cũng không thay đổi được lỗi khi chuyển latex mà anh. 
Có 1 số công thức sau chuyển ra dạng $\frac{1}{12}m{{l}^{2}}$ chứ không phải như hướng dẫn ấy ạ

Vấn đề này mình nhớ đã sửa, chuyển ra dạng đó vẫn chạy được.
Cho mình xin 1 đoạn vài câu (đã chuyển sang Tex) test thử nha.
Bạn cần đăng nhập để tham gia thảo luận