Diễn đàn

Lỗi cảnh báo từ hệ thống

 Báo lỗi

A xem lỗi này nha. Em cấu hình lại giao diện đề thi ấy.
Thông báo từ Hệ thống
Nên chú ý Nên chú ý: Undefined offset: 0 in file /modules/test/funcs/detail.php on line 276
Nên chú ý Nên chú ý: Undefined index: is_true in file /modules/test/funcs/detail.php on line 300
Nên chú ý Nên chú ý: Undefined index: in file /includes/xtemplate.class.php on line 1210

Đã sửa
Bạn cần đăng nhập để tham gia thảo luận