FREE

50MB dung lượng
 
KHÔNG sử dụng tên miền riêng
 
01 tài khoản quản trị
 
ĐƯỢC import câu hỏi từ MS Word, Excel
Đăng ký

Basic

1,799,000đ

250MB dung lượng

ĐƯỢC sử dụng tên miền riêng

03 tài khoản quản trị

ĐƯỢC import câu hỏi từ MS Word, Excel
Đăng ký

Pro

2,999,000đ

500MB dung lượng

ĐƯỢC sử dụng tên miền riêng

12 tài khoản quản trị

ĐƯỢC import câu hỏi từ MS Word, Excel
Đăng ký

Vip

3,599,000đ

1GB dung lượng

ĐƯỢC sử dụng tên miền riêng

20 tài khoản quản trị

ĐƯỢC import câu hỏi từ MS Word, Excel
Đăng ký

Premium

11,999,000đ

1,5GB dung lượng

ĐƯỢC sử dụng tên miền riêng

20 tài khoản quản trị

ĐƯỢC import câu hỏi từ MS Word, Excel
Đăng ký