Miễn phí

/ tháng

 • 100mb dung lượng
 • KHÔNG sử dụng tên miền riêng
 • 01 tài khoản quản trị
 • KHÔNG import câu hỏi từ MS Word
Đăng ký

Cơ bản

110.000đ

/ tháng

 • 500mb dung lượng
 • ĐƯỢC sử dụng tên miền riêng
 • 03 tài khoản quản trị
 • ĐƯỢC import câu hỏi từ MS Word
Đăng ký

Nâng cao

250.000đ

/ tháng

 • 1G dung lượng
 • ĐƯỢC sử dụng tên miền riêng
 • KHÔNG GIỚI HẠN tài khoản quản trị
 • ĐƯỢC import câu hỏi từ MS Word
Đăng ký