TRIAL

50MB dung lượng
 
KHÔNG sử dụng tên miền riêng
 
01 tài khoản quản trị
 
KHÔNG import câu hỏi từ MS Word, Excel
Đăng ký

BASIC

250MB dung lượng

ĐƯỢC sử dụng tên miền riêng

03 tài khoản quản trị

ĐƯỢC import câu hỏi từ MS Word, Excel
Đăng ký

PRO

500MB dung lượng

ĐƯỢC sử dụng tên miền riêng

12 tài khoản quản trị

ĐƯỢC import câu hỏi từ MS Word, Excel
Đăng ký

VIP

1GB dung lượng

ĐƯỢC sử dụng tên miền riêng

20 tài khoản quản trị

ĐƯỢC import câu hỏi từ MS Word, Excel
Đăng ký

PREMIUM

1,5GB dung lượng

ĐƯỢC sử dụng tên miền riêng

20 tài khoản quản trị

ĐƯỢC import câu hỏi từ MS Word, Excel
Đăng ký