Bao tri

bảo trì

Thông báo bảo trì hệ thống ngày 15/06/2023

Thông báo bảo trì hệ thống ngày 15/06/2023

 06:52 15/06/2023

Nhằm cải thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ, AZtest xin thông báo sẽ bảo trì hệ thống từ 18h00 ngày 15/06/2023.
Thông báo bảo trì hệ thống ngày 04/01/2022

Thông báo bảo trì hệ thống ngày 04/01/2022

 23:55 30/12/2021

Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, AZtest xin thông báo sẽ bảo trì hệ thống vào lúc 11h30 - 12h00 thứ 3 (Ngày 04/01/2022).