Quản lý văn bản


1. Thêm văn bản.

- Nhấn chọn module Văn bản, chọn menu Thêm văn bản
- Nhập thông tin theo mẫu:
 • Tiêu đề (1): Nhập tên văn bản.
 • Liên kết tĩnh (2): Cấu hình liên kết URL cho tiêu đề, phần này tự động tạo sau khi nhập xong tiêu đề, bạn có thể sửa lại hoặc không.
 • Số, ký hiệu (3): Nhập số hoặc kí hiệu của văn bản.
 • Trích yếu (4): Nhập tóm tắt nội dung chính của văn bản.
 • Chi tiết (5): Nhập nội dung chi tiết của văn bản.
 • Loại văn bản (6): Tích chọn loại văn bản.
 • Lĩnh vực (7): Tích chọn lĩnh vực cho văn bản.
 • Cơ quan ban hành (8): Tích chọn cơ quan ban hành văn bản.
 • Người ký văn bản (9): Tích chọn người ký văn bản.
 • Nhóm văn bản (10): Tích chọn nhóm cho văn bản.
Selection 025

- Nhập tương tự cho các nội dung tiếp theo:
 • Từ khóa (1): Nhập từ khóa tìm kiếm cho văn bản.
 • Đính kèm (2): Nhập tập tin hoặc địa chỉ tập tin. Nếu văn bản có nhiều tập tin thì chọn Thêm tập tin ở mục (3)
 • Ngày ban hành (4): Nhập ngày ban hành văn bản.
 • Ngày hiệu lực (5): Nhập ngày văn bản bắt đầu có hiệu lực.
 • Ngày hết hiệu lực (6): Nhập ngày hết hiệu lực của văn bản.
 • Quyền tải văn bản (7): Tích chọn nhóm thành viên có quyền tải văn bản.
- Nhập xong nhấn Lưu lại (8) để lưu văn bản.
Selection 026

2. Quản lý văn bản.

Nhấn chọn module Văn bản trên trang chính của web là danh sách các văn bản với đầy đủ các thông tin như sau:
 • STT (1): Số thứ tự của văn bản.
 • Số, ký hiệu (2): Số, ký hiệu của văn bản.
 • Tiêu đề (3): Tên văn bản.
 • Loại văn bản (4): Loại của văn bản.
 • Ngày ban hành (5): Ngày ban hành văn bản.
 • Hoạt động (6): Tình trạng hoạt động của văn bản.
- Các văn bản này có thể sửa hoặc xóa (7).
- Người dùng có thể tìm kiếm văn bản có trên site thông qua công cụ Tìm kiếm (8) với thông tin:
 • Tìm kiếm theo từ khóa.
 • Tìm kiếm theo loại văn bản.
 • Tìm kiếm theo lĩnh vực.
 • Tìm kiếm theo cơ quan ban hành.
 • Tìm kiếm theo người ký văn bản.
 • Tìm kiếm theo nhóm văn bản.
Selection 029