Cơ quan ban hành


1. Thêm cơ quan ban hành.

- Nhấn chọn module Văn bản, chọn menu Cơ quan ban hành
- Chọn Thêm cơ quan ban hành và nhập thông tin theo hướng dẫn:
  • Tiêu đề (1): Tên cơ quan ban hành.
  • Liên kết tĩnh (2): Cấu hình liên kết URL cho tiêu đề, phần này tự động tạo sau khi nhập xong tiêu đề. Bạn có thể sửa lại hoặc không.
  • Chi chú (3): Nhập ghi chú cho cơ quan ban hành.
- Nhập xong dữ liệu  nhấn Lưu lại (4) để lưu cơ quan  ban hành. 
Selection 086
 

2. Quản lý cơ quan ban hành.

- Nhấn chọn module Văn bản, chọn menu Cơ quan ban hành
- Danh sách cơ quan ban hành hiển thị với các thông tin:
  • (1):  Số thứ tự của cơ quan ban hành.
  • Tiêu đề (2): Tên cơ quan ban hành.
  • Ghi chú (3): Ghi chú của cơ quan ban hành.
  • Hoạt động (4): Tình trạng hoạt động của cơ quan ban hành.
- Các cơ quan ban hành có thể sửa hoặc xóa (5).
- Có thể tìm kiếm cơ quan ban hành bằng công cụ Tìm kiếm (6).
Selection 035