Quản lý các bộ phận


- Nhấn chọn module Liên hệ, nhấn chọn menu Các bộ phận web sẽ tự động chuyển đến trang các bộ phận với các thông tin cụ thể:

  • Thứ tự (1): Số thứ tự của bộ phận.
  • Tên bộ phận (2): Tên bộ phận.
  • Mail (3): Địa chỉ mail của tài khoản quản lý.
  • Điện thoại (4): Số điện thoại của bộ phận.
  • Fax (5): Số fax của bộ phận.
  • Trạng thái (6): Trạng thái hoạt động của bộ phận.
  • Thao tác (7): Các thao tác với bộ phận (mặc định, sửa hoặc xóa). 
Selection 093

Các bộ phận dùng đề làm gì?

Một tổ chức thường được chia thành nhiều bộ phận khác nhau, đảm nhận các nội dung khác nhau. Các bộ phận do người quản trị cung cấp tại đây sẽ được hiển thị trong khu vực liên hệ của khách truy cập bên ngoài site nhằm cung cấp thông tin chi tiết nhất về các bộ phận người dùng cần liên hệ.
 
quản lý bộ phận