Chuyên mục sắp xếp ngoài site nó không theo thứ tự

 Hỏi - đáp

Cho mình hỏi! Mình vô chọn vị trí ưu tiên các chuyên mục giống như hình và chọn cấu hình hiển thị giống như hình 1 và 2. Nhưng khi ra ngoài site thì vị trí nó không hiển thị như mình sắp xếp. như hình 3.
Vậy mình phải làm sao? Thansk :)
h1

h2

h3

Đã sửa lỗi, bạn kiểm tra lại giúp mình nhé
Bạn cần đăng nhập để tham gia thảo luận