Cố định vị trí câu hỏi và đáp án

 Đề xuất - Góp ý

Chào admin!
Hệ thống đã có tùy chọn "cố định vị trí các đáp án". Mình có thể thêm tùy chọn như:
- Cố định vị trí 1 đáp án.
- Cố định vị trí 1 câu hỏi. VD: Khi tạo đề ta có câu hỏi ở vị trí thứ 5 (được chọn cố định vị trí) thì khi làm bài câu hỏi đó cũng được hiển thị ở vị trí thứ 5 trong đề cho dù các câu hỏi khác có thay đổi vị trí.

Chào bạn, cảm ơn bạn đã góp ý.
Mình thấy ý kiến của bạn cũng rất hay, mình sẽ đưa vào kế hoạch phát triển bạn nhé.
Chúc bạn thành công với AZtest!
Bạn cần đăng nhập để tham gia thảo luận