Trộn câu hỏi và đáp án theo nhóm mức độ

 Đề xuất - Góp ý

Tôi đề xuất ý kiến sau.
Để thống nhất với cách ra đề hiện nay là các câu hỏi được bố trí theo thứ tự nhóm mức độ sau:
  1. Nhóm các câu hỏi dành cho học sinh yếu (NB)
  2. Nhóm các câu hỏi dành cho học sinh TB (TH)
  3. Nhóm các câu hỏi dành cho học sinh  khá (VD)
  4. Nhóm các câu hỏi dành cho học sinh giỏi (VC)
Tôi đề nghị, bổ sung tùy chọn: Sắp xếp câu hỏi theo thứ tự từ dễ đến khó (NB-TH-VD-VC) sau khi trộn đề thi để phù hợp với tình hình trên.

Nghĩa là phần nào nó sẽ đảo trong phẩn đó thôi, chứ không phải đảo hết lộn xộn như hiện tại đúng không bạn?

Vâng, đúng vậy!

Vâng, cảm ơn bạn, mình đã ghi nhận nhé
Bạn cần đăng nhập để tham gia thảo luận