Mời dùng thử tính năng ngân hàng câu hỏi

 Đề xuất - Góp ý

Mời dùng thử tính năng ngân hàng câu hỏi

Với Ngân hàng câu hỏi, bạn có thể tạo ra các đề thi với bộ câu hỏi được tạo từ ma trận đề thi, từ ngân hàng câu hỏi.

Từ ngày 20/05/2019, AZtest đã bổ sung tính năng tạo bộ câu hỏi từ ngân hàng câu hỏi, với ma trận do người dùng tự thiết lập.

Hiện tại, ngân hàng câu hỏi đã có mặt trên các website đang sử dụng gói cơ bản và nâng cao, mời các bạn dùng thử và cho ý kiến đánh giá, copy ý để tính năng ngày một hoàn thiện hơn.

Hướng dẫn https://docs.aztest.vn/ngan-hang-cau-hoi/

Xin cảm ơn!

Bạn cần đăng nhập để tham gia thảo luận