Góp ý thêm chức năng ở chế độ chấm điểm và tự luyện

 Đề xuất - Góp ý

Cho mình góp ý thêm chức năng. Mình nghĩ ưu tiên làm trước ở hiện tại.

Đề thi có 2 chế độ: Tự luyện và chấm điểm.

Ở chế độ chấm điểm có chức năng làm bài và lên bảng xếp hạng luôn.

Còn chế độ tự luyện,
-  Với học sinh chưa thi, học sinh có thể làm, có chấm điểm nhưng không lên bảng xếp hạng.
-  Cũng trong chế độ này, với những học sinh đã làm đề có thể truy cập vào xem đề,
với những lựa chọn như
+ Xem kết quả bài làm
+ Làm lại đề
+ Show những Bài làm sai trong đề, ...

Hi vọng admin có thể hiểu những gì mình trình bày :D
Bạn cần đăng nhập để tham gia thảo luận