Đặt giờ công bố đáp án

 Đề xuất - Góp ý

Ở thi online có chấm điểm.
Em góp ý thêm chức năng: Sẽ đặt được giờ công bố đáp án.

Ví dụ mình cho làm bài, đến 10h đêm công bố đáp án và hiện lên trên bảng xếp hạng. Sau đó đề chuyển qua chế độ Tự luyện, học sinh làm sẽ biết đáp án luôn nhưng không được lên xếp hạng nữa.
**
Hiện tại, học sinh đã làm bài, muốn vào xem lại kết quả mình làm đúng/sai thế nào cũng không xem được. Nên em nghĩ muốn làm chức năng này tốt thì phải làm chức năng ở trên đã.

Về thi online, 4 năm em làm ở moon.vn, ngay từ lúc sơ khai . Phải nói là hệ thống thi online ở đây là số 1 hiện tại.

Bạn cần đăng nhập để tham gia thảo luận