Diễn đàn

Xử lý trường hợp website bị spam thư liên hệ

 Chia sẽ

Chào cộng đồng AZtest, gần đây, hệ thống chống spam mặc định của AZtest đã bị qua mặt bởi các hình thức tự động gửi liên hệ. Người quản trị liên tục nhận được các thư gửi với nội dung tiếng anh. Như hình:

aaa

Giải pháp để khắc phục cho trường hợp này là chuyển sang reCaptcha của Google

1. Đăng ký reCAPTCHA

Truy cập https://www.google.com/recaptcha/intro/invisible.html nhấn Get reCAPTCHA để bắt đầu đăng ký thông tin
 
Screenshot from 2017 04 23 22 35 05

Bạn sẽ được chuyển đến biểu mẫu khai báo thông tin

Screenshot from 2017 04 23 22 37 39
  • Label (1): điền tên gợi nhớ
  • Choose the type of reCAPTCHA (2): chọn loại captcha
    • reCAPTCHA V2 (2): Hiển thị dòng chữ xác nhận I'm not a robot (3) (nên chọn)
    • Invisible reCAPTCHA: chọn hình nền
  • Domains (4): nhập tên miền sẽ sử dụng reCAPTCHA (có thể nhập nhiều, mỗi domain trên một dòng)
  • Accept the reCAPTCHA Terms of Service (5): check vào đây để đồng ý với các điều khoản sử dụng
  • Nhấn Submit (6) để đăng ký
Sau khi đăng ký thành công, giao diện sẽ hiển thị cho bạn thông tin về Site key và Secret key, bạn cần ghi nhớ lại hai thông số này để thực hiện bước cấu hình tiếp theo.
 
Screenshot from 2017 04 23 22 43 43
 

2. Kích hoạt reCaptcha cho website của bạn

Truy cập ACP / Cấu hình / Thiết lập an ninh. Chọn tab Cấu hình hiển thị captcha
Tại mục Loại captcha, chọn reCAPTCHA, sau đó điền hai thông số đã có được ở bước 1 bên trên vào Site key và Serect key ở đây
 
recpatcha nukeviet
Nhấn Lưu cấu hình để hoàn tất. Đây là kết quả:
 
recaptcha nukeviet
Bạn cần đăng nhập để tham gia thảo luận