Diễn đàn

Hướng dẫn thêm hiệu ứng tuyết rơi vào website

 Chia sẽ

Noel sắp đến rồi, hãy làm sinh động thêm website của bạn bằng cách thêm hiệu ứng tuyết rơi vào website nhé. 

- Đăng nhập khu vực quản trị website (ACP) / Quản lý giao diện / Quản lý block
 
Screenshot from 2017 12 18 21 32 32

- Chọn Thêm block
 
Screenshot from 2017 12 18 21 34 54

- Thiết lập theo hình
 
Screenshot from 2017 12 18 21 38 05

- Trở về trang chủ và xem thành quả nhé
Bạn cần đăng nhập để tham gia thảo luận