Diễn đàn

Hướng dẫn hiển thị fanpage Facebook lên website

 Chia sẽ

Hiển thị hộp thông tin fanpage lên website trắc nghiệm, mọi người làm theo hướng dẫn nhé.
 
Screenshot from 2017 12 27 12 29 03
Cửa sổ hiển thị thông tin fanpage Facebook

- Đăng nhập tài khoản quản tri, quay trở về trang chủ, chọn Bật kéo thả khối block
 
Screenshot from 2017 12 27 10 13 47

- Chọn vị trí hiển thi fanpage trên website
- Thiết lập theo hình:
  • (3): Nhập tên trang fanpage của bạn.
  • (4): Nhập URL fapage của bạn.
  • (5): Tích chọn thông tin bạn muốn hiển thị kèm theo
    • timeline: Dòng thời gian
    • events: Sự kiện
    • mesages: Tín nhắn
Selection 049
 
Selection 050

Trở về trang chủ và xem kết quả

Bạn hướng dẫn cái gì đây ta? Lấy gì để làm theo hướng của bạn?

Bạn gặp khó khăn ở bước nào để mình bổ sung chi tiết cho bài viết ạ?
Bạn cần đăng nhập để tham gia thảo luận