Diễn đàn

Phần phân quyền quản lý module có vấn đề không nhỉ?

 Báo lỗi

Phần phân quyền quản lý module có vấn đề không nhỉ?

Một người đã được phân quyền "Toàn quyền module" nhưng lại không nhìn thấy đề của quản trị khác đăng là sao nhỉ?
 


Đã sửa
Bạn cần đăng nhập để tham gia thảo luận