Diễn đàn

Lỗi tạo câu hỏi bị thiếu đáp án

 Báo lỗi

Sau khi em tạo câu hỏi bằng import word (Cái này không biết có ảnh hưởng do làm bằng file word không), một vài câu bị thiếu đáp án. Sau đó em thêm bằng tay, load lại thì lại thiếu đáp án khác.

Ví dụ,
Các đáp án đang có A. 2  B. 4  C. 3

Thiếu mất đáp án D là 1, khi thêm đáp án D vào. Sau 1 lúc xem lại, lại bị thiếu mất 1 trong 3 đáp án trên. Cụ thể ở đây đáp án 3 bị mất.
 
123
 
321
 
321

Đã có điều chỉnh, test lại giúp nhé bạn

AZtest đã cập nhật lại tính năng import từ word, đọc qua tài liệu nhé https://aztest.vn/tai-lieu/quan-tri-module-trac-nghiem/nhap-cau-hoi-tu-microsoft-word.html
Bạn cần đăng nhập để tham gia thảo luận