Diễn đàn

Lỗi nhập câu hỏi

 Báo lỗi

Cái câu hỏi nếu nhập bằng word ban đầu thiếu
Sau muốn thêm word tiếp thì ko làm ddc nữa mà phải thêm bằng tay ạ?
Ý em là nhập nối ấy ạ.
Với em làm file đề bình thường. Từ câu 10 trở lên nhập ko đc

Cái câu hỏi nếu nhập bằng word ban đầu thiếu
Sau muốn thêm word tiếp thì ko làm ddc nữa mà phải thêm bằng tay ạ?
Ý em là nhập nối ấy ạ.

Hiện tại thì phải như thế ý bạn

Với em làm file đề bình thường. Từ câu 10 trở lên nhập ko đc

Lỗi này mình sẽ kiểm tra bây giờ

Với em làm file đề bình thường. Từ câu 10 trở lên nhập ko đc


Đã sửa lỗi này nhé

Em cảm ơn a.

AZtest đã cập nhật lại tính năng import từ word, đọc qua tài liệu nhé https://aztest.vn/tai-lieu/quan-tri-module-trac-nghiem/nhap-cau-hoi-tu-microsoft-word.html
Bạn cần đăng nhập để tham gia thảo luận